За да смените Вашия общопрактикуващ (личен) лекар, трябва да закупите от книжарница за медицинска документация регистрационна форма за постоянен избор. С попълнения формуляр отивате при предпочетения нов общопрактикуващ лекар(ОПЛ), като му представяте и здравноосигурителната си книжка. Ако нямате здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ. За пререгистрацията не е нужно да се отписвате от листата на досегашния си личен лекар.

Това, както и включването в пациентската листа на новоизбрания лекар, се извършва по служебен път от районната здравноосигурителна каса (РЗОК). За улеснение на гражданите, в РЗОК са изложени списъци с имената, адресите, телефонните номера и специалностите на лекарите, сключили договор със здравната каса. Ако сте от София, формулярът за смяна на ОПЛ (с цена 0.20 лв.)  може да закупите в XXII ДКЦ - София, ул."Николай Коперник" № 9 (зад хотел "Плиска") и в XXIX ДКЦ - София, кв."Мотописта", ул."Георги Измирлиев" № 8 ( зад хипермаркет „Билла”).
Когато гражданите желаят да изберат общопрактикуващ(личен) лекар, но не са го направили досега, те могат да направят такъв избор по всяко време, извън законно установените срокове от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За целта е необходимо да попълнят Регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ(личен) лекар, която се получава от Районните здравноосигурителни каси по местоживеене или от Националната здравноосигурителна каса.

Подобни статии:
 

Реклама