Последно променен на Сряда, 24 Ноември 2010 20:37

Парични обезщетения за безработица

обр.Б-1. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ)

обр.Б-1-1. Заявление за отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица

обр.Б-2. Декларация за обстоятелствата за отпускане на ПОБ

обр.Б-2-1. Декларация за обстоятелствата за отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица

обр.Б-3. Опис на документите за стаж

обр.Б-4-2.Справка-декларация за размера на осигурителния доход (за лица, чиито правоотношения са прекратени след 31.12.2004 г.)

обр.Б-4-3.Справка-декларация за размера на осигурителния доход (за лица, чиито правоотношения са прекратени след 31.12.2006 г.)

обр.Б-6. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на ПОБ

обр.Б-34. Удостоверение за изплатени обезщетения

обр.Б-35. Заявление за отпускане на ПОБ по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)

обр.Б-36. Декларация за обстоятелствата за отпускане на обезщетение по чл. 233 от ЗОВСРБ.

Формуляри парични обезщетения за безработица - свали всички формуляри

Парични обезщетения за безработица - наредби и документи

Подобни статии:
 

Реклама