Работя на трудов договор от 01.12.2009г. преди това не съм работила и нямам доходи. Трябва да подам декларация за детски за периода 01.03.2009г. - 31.03.2010г. Освен бележка за доходите от работодателя ми и декларация, че през останалото време не съм имала доход, трябва ли да представя някакви други документи, удостоверяващи, че наистина не съм имала доходи преди да започна работа? Ще трябва ли да си нося трудовата книжка, която понастоящем е в работодателя ми?

Служебната бележка, за брутните доходи през последните 12 месеца, молба декларацията, личната карта, служебна бележка от училище, че детето Ви учи , ако е в училищна възраст, служебна бележка от личния лекар за направените имунизации и профилактични прегледи това са документите, които се изискват, но ако директора на Д"СП" прецени има право да Ви поиска още документи , с които да се удостовери правото на получаване на детски добавки. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама