Дъщеря ми е с дете на 3г., което посещава детска градина През януари тя беше в болнични 14 дни с прекъсване поради заболявания на детето. Работодателят я предупредил, че ако още веднъж ползва болнични ще я уволни.  Има ли такова право?

Отпуск при временна неработоспособност е уредена в разпоредбата на чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно който работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.

Съгласно чл. 162, ал. 2 от КТ, тези отпуски се разрешават от здравните органи. Няма законово право работодателят да прекрати трудовото правоотношение поради разрешен отпуск за временна неработоспособност по реда на чл. 162, ал. 1 от КТ. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама