Съкратиха ме по чл.328 ал.1 т.3 отидох в бюрото по труда от там ми казаха, че за обезщетение от НОИ първо трябва работодателя да ми подпечата книжката с още един месец трудов стаж и да ми плати той обезщетение за този месец и чак тогава с тези документи да отида в НОИ и ще почна да получавам от там обезщетение това така ли е или не е ?

Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда има право на обезщетение за оставане без работа. Обезщетението за оставане се изплаща в резултат на прекратяване на трудов договор на посочените в разпоредбата правни основания, вкл. чл. 328, ал. 1, т. 3 на работник или служител, който е останал без работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско трудово възнаграждение.

Срокът за който се изплаща обезщетението е до 1 месец, или за по-дълъг срок, ако такъв е предвиден с колективен трудов договор или в индивидуалния трудов договор. Регистрацията в Бюрото по труда, както и в ТП на НОИ може да се направи и без да се изчаква да изтече срокът на обезщетението за оставане без работа. Срокът за регистрация в ТП на НОИ с оглед получаване на парични обезщетения за безработица е 3-месечен от датата на прекратяване на трудовия договор. В периода, за който се изплаща обезщетението за безработица, не се включва срокът на обезщетението за оставане без работа. Двете обезщетения не могат да се получават едновременно (чл. 54в, ал. 3 КСО). Изплащането на паричното обезщетение за безработица започва след срока, за който се дължи обезщетението за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама