Когато в края на обявеното работно време  в служебните помещения има потребители на административни услуги, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Дирекция "Инспекция по труда - Благоевград"
Адрес: 2700, гр.Благоевград, пл."Георги Измирлиев" №9
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Петър Костадинов Попадиин
телефони: (073) 88 49 43 ; 88 49 42 факс: (073) 88 49 42
e-mail: oit_blagoevgrad@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Бургас"
Адрес: 8000, гр.Бургас, ул."Шейново" №24, ет.4
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор:
Павлин Васков Тодоров
телефони: (056) 84 22 86
факс: (056) 84 22 86
e-mail: doit_burgas@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Варна"
Адрес: 9000, гр.Варна, ул."Христо Самсаров" №2А
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор:
инж. Иван Асенов Иванов
телефони: (052) 61 29 46 ; 61 29 41
факс: (052) 61 29 46
e-mail: oit_varna@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"
Адрес: 5000, гр.В.Търново, ул."Христо Ботев" №2А
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Невена Минчева Стефанова
телефони: (062) 62 24 38 ; 62 02 68 факс: (062) 62 24 38
e-mail: oit_vturnovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Монтана" Отдел - Видин
Адрес: 3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Началник отдел: инж. Искра Маринова Янакиева
телефони: (094) 60 13 04; 60 13 03 факс: (094) 60 13 04
e-mail: oit_vidin@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Враца"
Адрес: 3000, гр. Враца, ул."Стоян Заимов" №2
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Румен Георгиев Младенов
телефони: (092) 66 38 47 ; 66 63 03 ; 66 30 12 факс: (092) 66 38 47
e-mail: oit_vraca@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Габрово"
Адрес: 5300, гр. Габрово, ул."Брянска" №30
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Димитър Димитров
телефони: (066) 80 46 83 ; 80 68 89 факс: (066) 80 46 83
e-mail: oit_gabrovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Добрич"
Адрес: 9300, гр.Добрич, ул."Независимост" №7, ет.5
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: инж. Младен Петров Мартинов
телефони: (058) 60 05 89 ; 60 16 32 факс: (058) 60 05 89
e-mail: doit_dobrich@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Кърджали"
Адрес: 6600, гр.Кърджали, ул."Деспот Слав" №1, ет. 4
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Костадин Стратиев
телефони: (0361) 6 51 40 ; 6 57 98 факс: (0361) 6 51 40
e-mail: oit_kurdjali@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Благоевград" Отдел Кюстендил
Адрес: 2500, гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Началник отдел: Александър Крумов
телефони: (078) 5 20 57; 55 20 56 факс: (078) 5 20 57
e-mail: oit_kustendil@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Ловеч"
Адрес: 5500, гр.Ловеч, бул."България" №10
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17.30 ч.
Директор: Митко Лалев Митев
телефони: (068) 60 15 09 ; 60 15 04 факс: (068) 60 15 09
e-mail: doit_lovech@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Монтана"
Адрес: 3400, гр.Монтана, пл."Жеравица" №2
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Димитър Василев Петров
телефони: (096) 30 06 75 (096) 030671 факс: (096) 30 06 75
e-mail: doitd@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пазарджик"
Адрес: 4400, гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №15
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Мария Ангелова Пъпанова
телефони: (034) 44 14 91 ; 44 14 81 факс: (034) 44 14 91
e-mail: oit_pazardjik@telecablenet.com

Дирекция "Инспекция по труда - София" Софийска област Отдел Перник
Адрес: 2300, гр.Перник, пл."Кракра" №1, Синдикален дом, ет.6
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Началник отдел: Пламен Коритаров
телефони: (076) 60 14 84; 60 26 54 факс: (076) 60 14 84
e-mail: oit_pernik@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Плевен"
Адрес: 5800, гр.Плевен, ул."Александър Стамболийски" №1
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Росица Иванова
телефони: (064) 80 03 69 ; 80 11 54 факс: (064) 80 03 69
e-mail: oit_pleven@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пловдив"
Адрес: 4000, гр.Пловдив, пл."Централен" №1, ет.5
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: инж. Атанас Ангелов Чернаев
телефони: (032) 62 52 76 факс: (032) 63 36 01
e-mail: oit_plovdiv@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Търговище" Отдел Разград
Адрес: 7200, гр.Разград, бул."България" №15
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Началник отдел: Катя Божидарова Филипова
телефони: (084) 66 12 60, 66 12 59 факс: (084) 62 42 16
e-mail: mailto:oit_razgrad@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Русе"
Адрес: 7000, гр.Русе, ул."Александровска" №53
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Ирена Николаева
телефони: (082) 82 10 82 ; 82 70 40 факс: (082) 827040; 827041; 821757; 821758; 821759; 821760
e-mail: oit_ruse@networx-bg.com

Дирекция "Инспекция по труда - Добрич" Отдел Силистра
Адрес: 7500, гр.Силистра, ул."Добруджа" №1
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Началник отдел: Назми Фахрединов Адемов
телефони: (086) 82 15 01; 82 17 76 факс: (086) 2 23 01
e-mail: doitsilistra@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пловдив" Отдел Смолян
Адрес: 4700, гр.Смолян, бул."България" №58
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Началник отдел: инж. Таньо Василев Караиванов
телефони: (0301) 6 37 39; 6 33 86 факс: (0301) 6 33 42
e-mail: oit_smolian@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" София (за обл. София-град)
Адрес: 1040, гр.София, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул."Лъчезар Станчев" №20
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: инж. Стефка Христова Диксокова
Телефон на приемната на Дирекция "Инспекция по труда" - София град: 971 40 25
телефони: (02) 971 25 85 факс: (02) 873 55 40
e-mail: DOIT-Sofia-grad@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" София (за Софийска област и обл. Перник)
Адрес: 1000, гр.София, бул."Витоша" №6
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: инж. Георги Димитров Милчин
телефони: (02) 988 11 52 ; 981 79 71 факс: (02) 981 79 71
e-mail: oit_sofia-okrug@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Стара Загора"
Адрес: 6000, гр.Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 8, ет.3
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Камен Иванов Маринов
телефони: (042) 60 32 53 ; 25 51 94 факс: (042) 62 50 10
e-mail: oit_szagora@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Търговище"
Адрес: 7700, гр.Търговище, ул."Стефан Караджа" №1
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: инж. Галина Тодорова Градинарова
телефони: (0601) 6 22 51 факс: (0601) 6 22 51
e-mail:oit_trg@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Кърджали" Отдел Хасково
Адрес: 6300, гр.Хасково, ул."Патриарх Евтимий" №2
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Началник отдел: Емил Георгиев Бобутанов
телефони: (038) 66 48 51, 66 24 66 факс: (038) 66 48 51
e-mail: doit_haskovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Шумен"
Адрес: 9700, гр.Шумен, бул."Славянски" №30
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17:30 ч.
Директор: Стела Станчева Методиева
телефони: (054) 83 02 29 ; 83 03 05 факс: (054) 83 06 10
e-mail: oit_shumen@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Сливен" Отдел Ямбол
Адрес: 8600, гр.Ямбол, ул."Търговска" №2, п.к.306
Работно време: понеделник - петък 09:00 - 17.30 ч.
Началник отдел: и.д. Вълчо Петков Вълчев
телефони: (046) 66 32 45; 66 32 42 факс: (046) 66 32 (046) 66 32 42
e-mail: oit_jambol@abv.bg

 

Реклама