Въпрос : Служител подаде молба за напускане с мотив навършване на пенсионна възраст на 22.02.11г Ще бъде освободен от 01.03.11по взаимно съгласие. Отговаря на 1 от изискванията за обезщетение по чл.222(3)-работи при нас над 10 г. Как се доказва другото изискване - да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и от кого? От нас или от служителя?

Отговор : Навършването на пенсионна възраст не е достатъчно за възникване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. Видно от горното, правото по чл. 222, ал. 3 възниква само когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно чл. 15, ал. 1-4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2011 г. до 1 януари 2021 г. се придобива при навършена възраст 60 години за жените и 63 години за мъжете и осигурителен стаж, както следва: 1. от 1 януари 2011 г. - 34 години осигурителен стаж за жените и 37 години осигурителен стаж за мъжете; 2. от 1 януари 2012 г. - 34 години и 4 месеца осигурителен стаж за жените и 37 години и 4 месеца осигурителен стаж за мъжете; 3. от 1 януари 2013 г. - 34 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 37 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете; 4. от 1 януари 2014 г. - 35 години осигурителен стаж за жените и 38 години осигурителен стаж за мъжете; 5. от 1 януари 2015 г. - 35 години и 4 месеца осигурителен стаж за жените и 38 години и 4 месеца осигурителен стаж за мъжете; 6. от 1 януари 2016 г. - 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете; 7. от 1 януари 2017 г. - 36 години осигурителен стаж за жените и 39 години осигурителен стаж за мъжете; 8. от 1 януари 2018 г. - 36 години и 4 месеца осигурителен стаж за жените и 39 години и 4 месеца осигурителен стаж за мъжете; 9. от 1 януари 2019 г. - 36 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 39 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете; 10. от 1 януари 2020 г. - 37 години осигурителен стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете. Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2021 г. се придобива при осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете и навършена възраст, както следва: 1. от 1 януари 2021 г. - 60 години и 6 месеца за жените и 63 години и 6 месеца за мъжете; 2. от 1 януари 2022 г. - 61 години за жените и 64 години за мъжете; 3. от 1 януари 2023 г. - 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете; 4. от 1 януари 2024 г. - 62 години за жените и 65 години за мъжете; 5. от 1 януари 2025 г. - 62 години и 6 месеца за жените; 6. от 1 януари 2026 г. - 63 години за жените. В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, те придобиват право на пенсия при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст, както следва: 1. от 1 януари 2011 до 1 януари 2021 г. - 65 години; 2. от 1 януари 2021 г. - 65 години и 6 месеца; 3. от 1 януари 2022 г. - 66 години; 4. от 1 януари 2023 г. - 66 години и 6 месеца; 5. от 1 януари 2024 г. - 67 години. При преценяване на правото и определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща в трета категория. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама