Във връзка със запитването относно осигуряването на безплатна храна бихме искали да Ви уведомим, че трудовото законодателство на Република България предвижда различни основания за предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите.

От друга страна разпоредбата на чл. 296 от Кодекса на труда установява правото на работниците и служителите на безплатно работно и униформено облекло. Условията и реда за осигуряване на безплатно работно и униформено облекло са регламентирани в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011 г.).
Тъй като от запитването Ви не става ясно какви са характерът и организацията на труда на работниците и служителите, не можем да Ви дадем категоричен отговор, дали са налице условията за предоставяне на безплатна храна на безплатно работно и/или униформено облекло. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама