Държавен служител съм. Бях съкратен. В заповедта за прекратяване на служебното правоотношение е вписано, че следва да върна остатъка от средствата за корекция на зрението с които съм си закупил очила и съответно съм му представил фактура за това. Следва ли да връщам пари?

В чл. 9 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи е предвидено, че работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
1. преди започване на работа с видеодисплеи;
2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.
Според ал. 2 на чл. 9от наредбата, работодателят осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите по ал. 1.
Тъй като сте държавен служител, както посочвате в запитването си, за конкретен отговор следва да се обърнете към към дирекция "Модернизация на администрацията" на МС.

 

Реклама