От запитването правим предположение, че платения годишен отпуск в размер на 41 работни дни се отнасят за календарната 2014 година. На основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие.

Това означава, че ако решите да прекратите трудовото правоотношение с работодателя (с оглед упражняване право за отпускане на пенсия), имате право преди това да ползвате платен годишен отпуск в размер, пропорционален на трудовия Ви стаж в това предприятие за 2014 година - т.е. ако планирате да прекратите трудовото правоотношение в края на м.април 2014 година, имате право да ползвате платен годишен отпуск в размер на 1/3 от определените Ви за 2014 година 41 работни дни. В случай, че не ползвате платения годишен отпуск и прекратите трудовото правоотношение, то имате право на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда за неползван платен годишен отпуск в същия размер.

Подобни статии:
 

Реклама