Въпрос : При работа на смени, ако не е въведено сумарно изчисление на работното време, следва ли работата през почивните дни да се заплаща със 75% увеличение?

Отговор : В чл. 264 от Кодекса на труда е предвидено,че за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Тази разпоредба се отнася за случаите, когато официалните празнични дни са включени в графика на работното време.

Когато работата на официалния празник е извън графика на работното време, тя представлява извънреден труд и отделно се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 100 на сто, съгласно чл.262, ал.1, т.3 от КТ. За работа през работни дни увеличението, заплащано за положения извънреден труд е 50 на сто; за работа през почивни дни увеличението е 75 на сто и за работа при сумирано изчисляване на работното време увеличението е 50 на сто. Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор. Положения извънреден труд се записва в специална книга за отчитане на извънредния труд - чл.18 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Въпроси МТСП

Подобни статии:
 

Реклама