Въпрос : Има ли право предприятието да ми задържи трудовата книжка за неплатена дължима сума в взаимно спомагателна каса след напускане

Отговор : Предприятието няма право да задържа трудовата книжка за неплатена дължима сума във взаимоспомагателната каса при напускане на работника или служителя.

Още повече, че съгласно чл. 226, ал. 2 от КТ работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено. Обезщетението по ал. 2 е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя. /Въпроси МТСП

Подобни статии:
 

Реклама