Въпрос : Мога ли да напусна работа без предупреждение поради забавяне на заплатите с повече от 3 ,дни.На трудов договор съм ,на изпитателен срок съм 6 месеца/не са изтекли/?

Отговор : За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на трудовото възнаграждение, т.е. да не е платил дължимото възнаграждение в сроковете за плащане. Правото на едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ се упражнява чрез писмено волеизявление на работника/служителя, връчено на работодателя, като е необходимо забавата да е налице към момента на връчването на волеизявлението. Въпроси МТСП

Подобни статии:
 

Реклама