Работодателят има ли право да издава заповед за пенсионирене

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, преди изменението му с § 16 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г., работодателят имаше право да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

След влизане в сила на изменената разпоредба на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ (3 дни след обнародването в ДВ), т.е. считано от 28.01.2012 г. отпада възможността работодателят да прекратява трудовия договор на работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (независимо от възрастта).
Ако работодателят възнамерява да прекрати трудовия договор на работника или служителя по своя инициатива, той ще следва да се съобрази със съществуващите основания за прекратяване по Кодекса на труда, при наличие на законоустановените предпоставки за упражняване на правото на прекратяване. / МТСП

 

Реклама