Въпрос : Назначена съм по чл. 67 ал.1 във връзка с чл. 70 от КТ. С 6 месечен срок на изпитване. Не е посочено в чия полза е договора, но е написано че дължа едномесечно предизвестие при напускане в 6 месеца. Въпросът ми е мога ли да напусна на самата дата в която изтича изпитателния срок, съответно без предизвестие и по какъв член трябва да бъда освободена.

Отговор : Съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.
В договора за изпитване се съдържа видът на окончателния договор – (срочен или безсрочен) и условията по него.
Разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от КТ урежда възможността до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, да може да прекрати договора без предизвестие. Ако това не е посочено в договора, се приема, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни (чл. 70, ал. 2 от КТ).
След като в запитването сочите, че не е посочено в чия полза е срокът за изпитване, това означава, че можете да прекратите трудовия договор на основание чл. 71, ал. 1 от КТ в рамките на изпитателния срок. Ако обаче уговореният срок за изпитване е изтекъл, можете да прекратите трудовия договор на основание чл. 326, ал. 1 от КТ с едномесечно предизвестие, да поискате прекратяването му по взаимно съгласие или на някои от останалите основания в КТ.

Подобни статии:
 

Реклама