Трудови правоотношения

106 Полагат ли се командировъчни пари на шофьорите на товарни автомобили при превози в друг град
107 На какво основание може да се намали основното месечно възнаграждение на служител
108 Работно облекло при работа на втори трудов договор
109 Ползване на платен отпуск и изплащане на обезщетение
110 Кои документи работодателя е длъжен да издаде и предостави на работника, съгласно чл.128а от КТ
111 При използване на чл 120 от Кодекса на труда необходимо ли е да имам вакантна щатна бройка
112 Удържане на заплата при неспазване срока на предизвестието
113 Изплащане на обезщетение за придобиване право на пенсия
114 Назначаване на втори трудов договор (срочен)
115 Преназначаване от трудов на граждански договор
116 Има ли право работодателя да пусне в платен отпуск без писмено искане или съгласие на работника
117 Преминаване към сумирано работно време
118 Пенсиониране на служители на МВР. Необходим трудов стаж
119 Възстановяване на работа след неправомерно уволнение и последващо съкращение
120 Трудов договор на работно време 4 ч
 
Страница 8 от 29

Реклама