Трудови правоотношения

121 Какви са условията за кандидатстване за личен асистент
122 Обезщетение по чл.224 – за времето на незаконно освобождаване от работа
123 Прекратяване на трудов договор по чл. 328, т. 10. Пенсиониране на учител
124 Пенсиониране на учител на основание чл.328, ал.1, т.10
125 Размер на командировъчните пари
126 Отказ на работник от допълнително споразумения по НКПД 2011
127 Как се ползва обедната почивка
128 Преминаване от трудов договор по чл. 114 към трудов договор по чл. 67
129 Как се изчислява получавания доход при 4-часов работен ден в осигурителния доход при пенсиониране?
130 Променено работно време, работна седмица
131 Втори трудов договор по време на платен отпуск
132 Трябва ли да се подпише работника/служителя/ на справката от НАП за промяна на длъжността във връзка с новия НКПД
133 Може ли работодателят ми да смени работното ми място (в друг град) без мое съгласие
134 Работник / служител в дистанционна форма на обучение ползва ли отпуск по чл. 169 КТ ?
135 Допълнително споразумение за изпълнение на задълженията и на отсъстващ работник
 
Страница 9 от 29

Реклама