Трудови правоотношения

136 Как се сключва договор с професионален приемен родител
137 Разпростиране действието на колективен трудов договор
138 Трудов договор на лице за една и съща длъжност, но изпълнявана в рамките на работния ден на две различни работни места
139 Неизползван платен годишен отпуск
140 График за ползване на платен годишен отпуск. Промяна на графика на отпуските
141 Допълнително споразумение към трудов договор. Забрана за втори трудов договор
142 Какви са изискванията за наемане на работа на лица под 18 години?
143 Как се заплаща положен труд на официален празник от служител, който работи редовна смяна
144 Работа на смени
145 Увеличаване на срока на предизвестие за напускане
146 Сключване на договор за работа през определени дни от месеца. Сумарно изчисляване на работното време по график
147 Неспазване на графика за отпуските
148 Въвеждане на сумирано работно време
149 Нарушаване правата на работника. Нарушаване на работното време и почивките. Неплащане на заплата
150 Прекратяване на трудов договор. Предизвестие за напускане на работа
 
Страница 10 от 29

Реклама