Трудови правоотношения

421 Въпроси и отговори - Трудово законодателство
422 НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
423 Инструкция № 1 от 24.10.2007 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, през 2007 г.
424 Писмо № 26-0-60 от 13.01.2006 г. на НАП
425 Писмо № 94-КК-191 от 22.08.2005 г. на МТСП
426 Писмо № 26-299 от 25.08.2005 г. на МТСП
427 Писмо № 94-ТТ-126 от 3.08.2005 г. на МТСП
428 Писмо № 94-ТТ-57 от 15.04.2005 г. на МТСП
429 НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
430 НАРЕДБА за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
431 Писмо № 21-236 от 28.04.2006 г. на МТСП
432 Писмо № 29-03 от 3.04.2006 г. на МТСП
433 Обезщетенията по Кодекса на труда - третиране по КСО, ЗЗО и ЗОДФЛ
 
Страница 29 от 29

Реклама