Трудови правоотношения

46 Отказ на работодател за сключване на колективен трудов договор
47 Размер на командировъчни в България
48 Възможно ли е физическо лице, регистрирано по Закона за регистър БУЛСТАТ, да наеме лице по трудово правоотношение?
49 Допълнителен отпуск за две деца
50 Тълкуване на чл.325 ал.1 т. 6 от КТ
51 Наемане на трудоустроен
52 Платен отпуск при втори трудов договор
53 Допълнително споразумение при промяна на длъжността
54 Задължително ли е сключване на допълнително споразумение по чл.119, при смяна на работодател по чл. 123?
55 Получаване на майчинство и връщане на работа
56 Допълнителен отпуск по време на майчинство при ненормирано работно време
57 Отпуска и болнични до изтичането на срока на предизвестие
58 Срок на срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.2
59 Изплащане на обезщетение и допълнителни трудови възнаграждения при прекратяване на трудов договор
60 Защита при упражняване правото на труд
 
Страница 4 от 29

Реклама