Трудови правоотношения

61 График отпуски 2013
62 Еднократна помощ за закупуване на автомобил на инвалид
63 Забрана за нощен труд след решение на ТЕЛК
64 Какъв е максималния размер на запор върху заплатата
65 Майчинството отразява ли се на класа към заплатата
66 Инструкция периодичен инструктаж за длъжностите управител и началник склад
67 НАРЕДБА № 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари. Инструкция работа с електрокари и мотокари
68 Запор на заплатата
69 Какъв е полагащия се платен годишен отпуск за непълна година
70 Следва ли почивката да е част от работното време съгласно чл.151 ал.3 от КТ
71 Разлика в трудовия стаж по трудовата книжка и % за трудов стаж и професионален опит по ведомост
72 Може ли по време на платен отпуск или майчинство да бъде прекратен трудов договор по взаимно съгласие чл. 325, т.1 или чл. 325, т. 12?
73 Установяване на непълно работно време
74 Защо заплатата ми е по малка от минималния осигурителен праг
75 Има ли право работодателят да прекрати безсрочен трудов договор на пенсиониран служител, не навършил 63 години
 
Страница 5 от 29

Реклама