Трудови правоотношения

76 Връщане от майчинство, заместване на служител
77 Увеличаване размера на обезщетенията по ПМС № 31 от 1994г
78 Неизползван годишен отпуск
79 Основание ли е намаляване обема на работа за прекратяване на договор
80 Защо получавам по- ниска заплата на минималната
81 Колко месеца е правото за парично обезщетение от бюрото по труда
82 Намалена заплата след връщане от майчинство
83 Провеждане на ежедневен инструктаж за водачите на автомобилни превози
84 Работа на открито и прекратяване на работа при ниски температури и вятър. Нормативна база
85 Промяна в условията на трудовия договор - съгласие
86 Допълнителен отпуск за ненормиран работен ден
87 Ползване на стари отпуски, ако не са включени в графика
88 Отпуска при непрекъснат график
89 Свидетелство за работа с електрокари и мотокари
90 Всички работници ли имат право на безплатна храна и работно облекло независимо къде работят
 
Страница 6 от 29

Реклама