Трудови правоотношения

91 Промяна длъжностната характеристика на служител с процент нетрудоспособност, заместване на отсъстващ служител
92 Платен годишен отпуск след майчинство и ползване на неплатен отпуск
93 Определяне продължителността на трудовия стаж и професионален опит
94 Прекратяване на трудов договор по време на неплатен отпуск
95 Полезно за хората работещи по граждански договор
96 Има ли право педагогическият и административен персонал на облекло
97 Има ли право работодател да обединява работници с основна функция експлоатация и поддръжка от две звена с различни дейности
98 Право на обезщетение на пенсионер
99 С какъв документ се удостоверява стажа от редовна аспирантура при пенсиониране
100 На колко дни неплатен отпуск имам право при два трудови договора
101 Авансовото изплащане възнаграждението за времето на ползване платения годишен отпуск на основание чл.41 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските
102 Срок на предизвестие при трудов договор по чл.68
103 Запознаване на работещите с оценката на риска, извършване на периодичен инструктаж
104 Полагат ли се почивки на работещите пред компютри
105 Отлагането на платения отпуск за следваща година
 
Страница 7 от 29

Реклама